Bộ dụng cụ kết nối chính L-823

Mã sản phẩm: L823

Thông số kỹ thuật

  • Công suất điện - 25 Amps, 5000 Volts

Ứng dụng:

- Những bộ dụng cụ này cung cấp các kết nối an toàn trong các ứng dụng quan trọng

Các tính năng chính:

+ Công suất điện - 25 Amps, 5000 Volts

+ Xây dựng bằng cao su dẻo dai cho dịch vụ lâu dài, đáng tin cậy

+ Mỗi bộ chứa đầy silicone để bảo vệ độ ẩm tối đa

  • Công suất điện - 25 Amps, 5000 Volts