Đèn LED cạnh L-861 (L)

Mã sản phẩm: L-861-L

Thông số kỹ thuật

+Thấu kính thủy tinh màu dễ nhận biết ngày

+ Hệ thống niêm phong đôi tạo ra lắp ráp đầu kín nước

+ Thành phần trạng thái rắn chắc

+ Tuân thủ các yêu cầu cường độ trên bộ điều chỉnh 3 hoặc 5 bước

+ Lớp sơn tĩnh điện bền màu lâu hơn

+ Đèn LED có tuổi thọ cao

+ Dây được đặt kín để ngăn côn trùng xâm nhập

+ Khớp nối có thể ghép được 1,5 luồng hoặc luồng 2 tùy chọn phù hợp với các cột / cọc hiện có

Ứng dụng:

Mép đường băng, Ngưỡng / Kết thúc, Ngưỡng dịch chuyển, Mép đường lăn, Mép sân đỗ tàu bay.

Các tính năng chính:

+ Áp dụng cho các yêu cầu L-861T (L), L-861 (L) và L-861E (L)

+ Thấu kính thủy tinh màu dễ nhận biết ngày

+ Hệ thống niêm phong đôi tạo ra lắp ráp đầu kín nước

+ Thành phần trạng thái rắn chắc

+ Tuân thủ các yêu cầu cường độ trên bộ điều chỉnh 3 hoặc 5 bước

+ Lớp sơn tĩnh điện bền màu lâu hơn

+ Giảm tiêu thụ năng lượng

+ Đèn LED có tuổi thọ cao

+ Dây được đặt kín để ngăn côn trùng xâm nhập

+ Khớp nối có thể ghép được 1,5 luồng hoặc luồng 2 tùy chọn phù hợp với các cột / cọc hiện có

+Thấu kính thủy tinh màu dễ nhận biết ngày

+ Hệ thống niêm phong đôi tạo ra lắp ráp đầu kín nước

+ Thành phần trạng thái rắn chắc

+ Tuân thủ các yêu cầu cường độ trên bộ điều chỉnh 3 hoặc 5 bước

+ Lớp sơn tĩnh điện bền màu lâu hơn

+ Đèn LED có tuổi thọ cao

+ Dây được đặt kín để ngăn côn trùng xâm nhập

+ Khớp nối có thể ghép được 1,5 luồng hoặc luồng 2 tùy chọn phù hợp với các cột / cọc hiện có