DỰ ÁN CUNG CẤP BIẾN DÒNG ĐIỆN 1 PHA TẠI BÌNH ĐỊNH

Tên dự án: Dự án cung cấp biến dòng điện 1 pha tại Bình Định
Vị trí: Bình Định
Hạng mục: Cung cấp biến dòng điện 1 pha - Model IMB145 và kiểm định, thử nghiệm phê duyệt
TỔNG GIÁ TRỊ GÓI THẦU: 780.186.000
Năm thi công: 2023
Loại hình: Nhà máy
Liên hệ: 096 3697 688 - 096 3697 688

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thủy điện Bình Định.

Tổng giá trị gói thầu: 780.186.000  VNĐ.

Hạng mục: Cung cấp biến dòng điện 1 pha - Model IMB145 và kiểm định, thử nghiệm phê duyệt.

Thời gian bắt đầu: 2023.

DỰ ÁN NỔI BẬT

Các dự án khác