DỰ ÁN CUNG CẤP BIẾN DÒNG ĐIỆN 1 PHA TẠI BÌNH ĐỊNH

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thủy điện Bình Định.

Tổng giá trị gói thầu: 780.186.000  VNĐ.

Hạng mục: Cung cấp biến dòng điện 1 pha - Model IMB145 và kiểm định, thử nghiệm phê duyệt.

Thời gian bắt đầu: 2023.