DỰ ÁN CUNG CẤP VẬT TƯ - LẮP ĐẶT ĐÈN CHIẾU SÁNG TRONG CHUỒNG VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG LÀM MÁT TẠI TRẠI HEO DABACO THANH HÓA

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật

 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

Tổng giá trị gói thầu: 23.288.861.530 VNĐ.

Hạng mục: Cung cấp vật tư - Lắp đặt điện chiếu sáng trong chuồng và điều khiển hệ thống làm mát. 

Cung cấp vật tư - Lắp đặt điện chiếu sáng trong chuồng và điều khiển hệ thống làm mát.

Thời gian khởi công: 2022.

Thời gian hoàn thành: 2023.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC: