DỰ ÁN CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TỰ DÙNG TẠI THÁC BÀ

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

Tổng giá trị gói thầu: 2.727.494.095 VNĐ.

Hạng mục: Cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt hệ thống điện tự dùng.

Thời gian khởi công: 2023.

Thời gian hoàn thành: 04.02.2024.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC: