DỰ ÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG CÁC CHUỒNG NUÔI LỢN DABACO PHÚ THỌ

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

Tổng giá trị gói thầu: 3.842.743.422 VNĐ.

Hạng mục: Hệ thống trang thiết bị điện. 

Cung cấp lắp đặt hệ thống trang bị điện trong các chuồng nuôi lợn.

Thời gian khởi công: 2022.

Thời gian hoàn thành: 2023.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC: