DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI TỪ QUỐC LỘ 5 VÀO KHU CÔNG NGHIỆP HAPRO

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Giải pháp an toàn quốc gia.

Tổng giá trị gói thầu: 1.369.621.000 VNĐ.

Hạng mục: Di chuyển trạm biến áp Tự Dùng Kim Sơn.

Thời gian khởi công: 2021.