Dự án Nhà máy thủy điện Ken Lút Hạ

Tên dự án: Dự án Nhà máy thủy điện Ken Lút Hạ
Vị trí: Vĩnh Hảo, Vĩnh Thạnh, Bình Định
Hạng mục: Thi công lắp đặt điện 110kV
TỔNG GIÁ TRỊ GÓI THẦU: 6.500.000.000
Năm thi công: 2016
Loại hình: Hạ tầng khu công nghiệp
Liên hệ: 096 3697 688 - 096 3697 688

Thông tin dự án

Cung cấp thiết bị nhất thứ 110kV nhà máy thủy điện Ken Lút Hạ, Bình Định

Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định

Tổng giá trị gói thầu gần 7 tỷ đồng

Thời gian khởi công: năm 2016, sau 1 năm dự án được hoàn thành 2017

Các dự án khác