THI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG CHO DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐT.824 ĐOẠN TỪ TUA MỘT ĐẾN CẦU KÊNH RANH (LONG AN)

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án công trình giao thông.

Tổng giá trị gói thầu: 7.535.553.000 VNĐ.

Hạng mục: Thi công xây dựng điện chiếu sáng. 

Gói thầu: Thi công xây dựng điện chiếu sáng thuộc Dự án: Nâng cấp, mở rộng ĐT.824 đoạn từ Tua Một đến cầu Kênh Ranh.

Thời gian khởi công: 2023.

Thời gian hoàn thành: 2023.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC: