Thiết bị lắp ráp cáp thứ cấp L823

Mã sản phẩm: Secondary L-823

Thông số kỹ thuật

  • Cáp F: 1500V, 20A, 90°C, tiết diện: 4,7mm
  • Cáp G: 1500V, 20A, 90°C, tiết diện: 12,7mm
  • Cáp H: 1500V, 20A, 90°C, tiết diện: 3,2mm
  • Cáp I: 1500V, 20A, 90°C, tiết diện: 9,4mm
  • Cáp K, L: 1500V, 20A, 200°C

Ứng dụng:

Cung cấp các kết nối đáng tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt nhất

Tính năng chính:

Được làm bằng cao su nhiệt dẻo chắc chắn

Chặt, dây dẫn nước dài hơn

  • Cáp F: 1500V, 20A, 90°C, tiết diện: 4,7mm
  • Cáp G: 1500V, 20A, 90°C, tiết diện: 12,7mm
  • Cáp H: 1500V, 20A, 90°C, tiết diện: 3,2mm
  • Cáp I: 1500V, 20A, 90°C, tiết diện: 9,4mm
  • Cáp K, L: 1500V, 20A, 200°C