Đèn chiếu sáng L850

Mã sản phẩm: L850

Thông số kỹ thuật

  • Gồm các mẫu: L-850A, L-850B, L-850C, L-850D, L-850E

Ứng dụng

Được lắp đặt tại các vị trí chịu máy bay và tải nặng khác

Các mẫu đèn chiếu sáng

L-850A Đèn tim đường CHC cấp I,II &III (Trắng/trắng, trắng/đỏ,...)

L-850B Đèn vùng chạm bánh đường CHC cấp II & III thiết lập cường độ sáng trung bình (Trắng)

L-850C Đèn viền đường CHC cấp I, II, III (Trắng/trắng, trắng/vàng, trắng đỏ, vàng đỏ, vàng xanh)

L-850D Đèn kết thúc đường CHC 1 chiều (xanh/đỏ, đỏ/đỏ)

            Ngưỡng điểm cuối đường CHC 2 chiều

L-850E Ứng dụng hệ thống chiếu sáng tiếp cận – Ngưỡng đường CHC (xanh lục) kết thúc của đường CHC (đỏ), đèn vạch dừng (đỏ)

  • Gồm các mẫu: L-850A, L-850B, L-850C, L-850D, L-850E