Đèn chiếu sáng L852

Mã sản phẩm: L852

Thông số kỹ thuật

  • Gồm các mẫu: L-852A, L-852B, L-852C, L-852D, L-852E, L-852F, L-852G, L-852J, L-852K, L-852S, L-852T

Ứng dụng

Được lắp đặt tại các vị trí chịu máy bay và tải nặng khác

Các mẫu đèn chiếu sáng:

L-852A,C: Đèn tim đường lăn hướng thẳng và rõ ràng

L-852B,D: Đèn tim đường lăn cong

L-852E,F: Đèn tim đường lăn 1 hướng thẳng

L-852G: Đèn bảo vệ và phòng chống xâm nhập đường băng

L-852J,K:  Đèn cong trái phải

L-852S: Đèn báo vạch dừng đường CHC

L-852T: Đèn lề đường lăn

  • Gồm các mẫu: L-852A, L-852B, L-852C, L-852D, L-852E, L-852F, L-852G, L-852J, L-852K, L-852S, L-852T