Dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng khu dân cư cột 5, P.Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật

Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống cung cấp điện gồm 03 TBA 2x1250kVA và 01 TBA 400kVA Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu dân cư cột 5, P.Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Công ty kinh doanh bất động sản - TKV

Khởi công và hoàn thành năm 2017

Tổng giá trị gói thầu: 11 tỷ đồng